BKS StalAby zapisać na obóz siebie lub dziecko prosimy o wypełnienie formularza.

Dane uczestnika

Dane opiekuna prawnego (jeśli uczestnik niepełnoletni)

Dodatkowe informacje i uwagi

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych